Stránka o šľachtických rodoch
© Denis Pongrácz © Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šľachty
· Súpisy šľachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

Stránka o šľachtických rodoch: Biografie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku ]

BiografieJán Silván (1493-1573)
Autor: Milan Schlosser  

Významný básnik a hudobník slovenského pôvodu, ktorý ako prvý písal aj v materinskom jazyku. Svojím pôsobením výrazne ovplyvnil renesančnú duchovnú hudbu a poéziu v časti Uhorského a Českého kráľovstva. Ohľadom jeho miesta narodenia vzniklo viacero dohadov. Posmrtný epitaf na jeho rakve uvádza miesto narodenia Trnavu. Tento údaj bol spochybňovaný argumentom o autorstve jeho potomkov, ktorý uviedli - vzhľadom k už dlhej odluke od územia dnešného Slovenska - len skresleným vebálnym podaním. Niektorí historici uvádzajú "od Trnavy". Všeobecne uvádzaný údaj o jeho rodisku v obci Borová, v kontexte s dnešnou historiografiou obce a uvedený údaj o prvej písomnej zmienke o obci z r. 1589, tieto zdroje neguje. Obec Borová bola založená Mikulášom Pálfim v r. 1589 na neosídlenej pôde, pod názvom Joachimsthall. (pozn. autora)

BiografieŽIVOT A DIELO JÁNA DERNSCHWAMA Z HRADICZINA ( 1494-1567)
Autor: Eva Borecká  

Osobe Jána Dernschwama, ktorý okrem zberateľstva , bol najmä významnou osobnosťou v dejinách slovenského baníctva, humanistom, cestovateľom, spisovateľom a politikom sa venujú mnohí autori, ktorí čerpajú svoje informácie najmä z podrobnej štúdie historikov Jána Kühndela a Ovidia Fausta. Odborníci z ďalších odvetví často úzko sledujú činnosť tejto osobnosti iba v rámci svojho vedného odboru. Ďalšie nové poznatky, by bolo možné získať štúdiom Dernschwamových poznámok, zaznamenaných v denníkoch a na margu kníh a jeho rozsiahlej korešpondencie s významnými osobnosťami danej doby. Jeho rozsiahla knižnica a vlastné diela sú uložené najmä v Národnej knižnici vo Viedni a vo fuggerovských archívoch v Augsburgu. Rytina jeho erbu, vyhotovená grafikom školy Albrechta Dürera sa nachádza v zbierkach Múzea užitých umení vo Viedni. Kniha opatrená jeho Ex libris sa nachádza aj na Slovensku v Slovenskom národnom archíve- archív bratislavskej kapituly.

BiografieMikuláš Kelio – negatívny hrdina?
Autor: PhDr. Eva Kowalska, DrSc.  

Cirkevná historiografia, katolíckeho aj protestantského razenia mala v prípade jezuitov jasno: do celého rádu sa koncentrovali buď všetky pozitíva a zásluhy o udržanie a šírenie katolíckej viery, alebo sa v ňom hľadal zlopovestný nepriateľ šírenia pravého výkladu Písma, zodpovedný za tmárstvo a „kujúci pikle“ proti nastupujúcemu osvieteniu a pokroku. Nič nie je falošnejšie, ako takýto čierno-biely obraz. Aj na jednej-jedinej postave sa dá ukázať, že kontúry boli v skutočnosti nejednoznačnejšie, a určite sa viac približujú skutočnosti, hoci jej rekonštrukcia bude v našom prípade vždy závisieť ani nie tak od interpretačných rámcov, ako od množstva dostupných prameňov.

BiografieWolfgang Lazius
Autor: Zuzka  

Wolfgang Lazius (aj Wolfgang Laz, narodený 31. októbra 1514 vo Viedni, zomrel 19. júna 1565).

BiografieTomáš Bakócz
Autor: roman.blasko  

Kardinál a štátnik, narodený v roku 1442 v Erdoed, v satmárskom kraji, zomrel 15. júna 1521. Jeho rodina pochádzala z nižších tried, ale skrze jeho staršieho brata Valentína sa dostala až medzi vyššiu šľachtu. Prvé štúdia absolvoval v Szatmár-Németi, neskôr študoval v Krakove a potom vo Ferrare a Padove. Do rodnej krajiny sa vrátil v roku 1470 s doktorským diplomom.

12 článkov (3 strán, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]

     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012