Stránka o šľachtických rodoch
© Denis Pongrácz © Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šľachty
· Súpisy šľachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

Stránka o šľachtických rodoch: Ostatné

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku ]

OstatnéDuchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)
Autor: Ivan Chudý  

Najvyšším rozhodnutím zo dňa 23. novembra 1801 (zverejnené 26. novembra toho istého roku) zriadil cisár František II. Záslužný kríž pre vojenských duchovných (Verdienstkreuz für Militär – Geistliche, podľa nápisu na stredovom medailóne nazývaný aj Piis Meritis) v dvoch triedach – zlatý a strieborný.

OstatnéRád Márie Terézie
Autor: J.Žiak  

Rád Márie Terézie je najstarším záslužným rádom v Rakúsko-Uhorsku. Jeho história siaha do roku 1757, do obdobia krátko po bitke pri Kolíne, ktorá sa odohrala 18. júna toho roku. Bol najvyšším a medzi dôstojníkmi najviac ceneným vojenským vyznamenaním.

OstatnéOrdo Stellatae Crucis - Rád Hviezdneho kríža
Autor: J.Žiak  

Patrí medzi dynastické rády habsburského rodu je považovaný za ženskú obdobu rádu zlatého rúna. Založený bol v roku 1668 Eleonórou z Gonzagy, treťou manželkou Ferdinanda III.

OstatnéVýňatok zo šľachtického práva
Autor: J.Žiak  

Keďže sa v poslednej dobe hromadia maily, súkromné správy atď. atď. od pomerne veľkého počtu osôb týkajúce sa záležitostí okolo možného nárokovania si „uznania“ šľachtického pôvodu na základe rôznych rodinných , prípadne majetkových, ale v niektorých prípadoch dokonca priam vedecko fantastických dôvodov, rozhodol som sa, že na stránke zverejním časti šľachtického práva, platného na tomto území do roku 1918, týkajúce sa základných spôsobov získania a prenosu šľachtictva, podľa ktorých sa aj dnes medzi potomkami šľachtických rodov na tomto území stanovuje, kto má a kto nemá nárok na “uznanie“ svojho šľachtického pôvodu.

OstatnéVýskum krypty farského kostola v Trstenej.
Autor: D.Pongrácz  

Vznik a vývoj farského kostola v Trstenej je stále nejasný. Viktor Trstenský a Anton Habovštiak uvádzajú že kostol vznikol už v roku 1371, teda súčasne s mestom. Toto však nemôžeme dokázať. Cirkevné schematizmy uvádzajú kostol ako – antiqua parochia, teda ako starodávna fara. Prvá zmienka o fare je až z roku 1397, kedy je uvedená ako jedna z piatich na Orave. Langer uvádza že kostol mal byť gotický podobný ako kostoly vo Vyšnom Kubíne alebo Veličnej. Po zbežnom porovnaní ktoré sme urobili musíme s týmto konštatovaním súhlasiť.

17 článkov (4 strán, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]

     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012