Stránka o šľachtických rodoch
© Denis Pongrácz © Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šľachty
· Súpisy šľachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázyBiografie

Biografie

· Téma: Biografie
· Počet článkov: 12
  Ján Silván (1493-1573)
  ŽIVOT A DIELO JÁNA DERNSCHWAMA Z HRADICZINA ( 1494-1567)
  Mikuláš Kelio – negatívny hrdina?
  Wolfgang Lazius
  Tomáš Bakócz
  Alžbeta Bathory 1560-1614
  RENAUD DE CHATILLON
  Guyla Rudnay
  Alexander Rudnay
  Samuel Mikovíni
  Barón Ladislav Kosztolányi
  Tomáš Bosniak a jeho doba


Genealógia

Genealógia

· Téma: Genealógia
· Počet článkov: 23
  Priama línia: Alexander Rudnay de Rudno oet Divék Újfalu
  Priama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav
  Priama línia: Móric Imrich Kosztolányi
  Priama línia: Ján František Pálffy de Erdőd
  Priama línia: Alžbeta Báthory
  Priama línia: Móric Benyovszky
  Predkovia kráľov: Vladislav II. Jagelonský
  Potomkovia Alžbety Báthory
  Predkovia kráľov: Ladislav V. (Pohrobok)
  Predkovia kráľov: Vladislav I. Jagelonský
  Predkovia kráľov: Alžbeta
  Predkovia kráľov: Albrecht II.Habsburgský
  Predkovia kráľov: Žigmund Luxemburgský
  Elizabeth II.
  Predkovia kráľov: Mária I.
  Predkovia kráľov: Ľudovít I.
  Predkovia kráľov: Karol I. Robert z Anjou
  Predkovia kráľov: Štefan II.
  Predkovia kráľov: Ladislav III.
  Predkovia kráľov: Štefan V.
  Predkovia kráľov: Gejza II.
  Predkovia kráľov: Belo IV.
  Vysvetlenie základných pojmov v genealógii.


Heraldika

Heraldika

· Téma: Heraldika
· Počet článkov: 13
  Základy heraldiky I.
  Veľmajstri Rádu maltézskych rytierov VIII.
  Veľmajstri Rádu maltézskych rytierov VII.
  Veľmajstri Rádu maltézskych rytierov VI.
  Veľmajstri Rádu maltézskych rytierov V.
  Veľmajstri Rádu maltézskych rytierov IV.
  Veľmajstri Rádu maltézskych rytierov III.
  Štít erbu Rakúskeho cisárstva
  Erb Uhorského kráľovstva
  Veľmajstri Rádu maltézskych rytierov II.
  Veľmajstri Rádu maltézskych rytierov I.
  Heraldické korunky používané v Uhorsku a v ostatných krajinách
  Erby a ich história


História

História

· Téma: História
· Počet článkov: 19
  SPOMIENKY HELENY ERDŐDY V.
  Vojenský a špitálsky Rád sv. Lazara Jeruzalemskeho v Uhorsku (12.-19.stor.)
  SPOMIENKY HELENY ERDŐDY IV.
  KORUNOVÁCIE IV.:Korunovácie cisárov Svätej ríše Rímskej a Rímskych kráľov
  Korunovácie III: Anglický korunovačný rád
  Korunovácie II: Vizigótske a keltské prvky v korunovačných rádoch
  Korunovácie. Korunovácie konštantínopolských cisárov
  SPOMIENKY HELENY ERDŐDY III.
  Rytierske rády
  Majetkové právo Uhorského kráľovstva
  SPOMIENKY HELENY ERDŐDY II.
  Zlatá bulla Sicílska
  Rytierstvo
  Krupina
  Palatíni (Lat. palatium, palác)
  SPOMIENKY HELENY ERDŐDY
  Ujfalussy z Diviackej Novej Vsi
  Bitka pri Veľkých Vozokanoch 1652
  Členenie šľachty v Uhorsku


Ostatné

Ostatné

· Téma: Ostatné
· Počet článkov: 17
  Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)
  Rád Márie Terézie
  Ordo Stellatae Crucis - Rád Hviezdneho kríža
  Výňatok zo šľachtického práva
  Výskum krypty farského kostola v Trstenej.
  1499 slov
  Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz – MVK)
  Chronológia doplnok
  Chronológia V.
  Chronológia IV.
  Chronológia III.
  Chronológia II.
  Chronológia I.
  Tabula Hungariae
  Rády a vyznamenania vo svete
  Rozprávka o jednej komisii
  Kočiare a vozy šľachty v Uhorsku.


     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012